Tlačiareň svidnícka

Vitajte na našej webovej stránke!

Pružnosť, kvalita a spoľahlivosť za mimoriadne priaznivé ceny.

TLAČIAREŇ SVIDNÍCKA s.r.o.
Vám od sadzby a grafickej úpravy, ofsetovej tlače až po knihárenské spracovanie zhotoví:
• PROPAGAČNÉ tlačoviny: letáky, reklamné brožúry, samolepky, prospekty, vizitky, pohľadnice, plagáty...
• KANCELÁRSKE tlačoviny: hospodársko-administratívne tlačoviny, bloky, samoprepisovacie tlačivá, hlavičkové papiere...
• ZDRAVOTNÍCKE tlačoviny: lekárske predpisy, poukazy (autorizované MZ SR), všeobecné zdravotnícke tlačivá...
• SPOLOČENSKÉ tlačoviny: pozvánky na podujatia, diplomy, poďakovania, cenníky, nápojové a jedálne lístky, maturitné, promočné a svadobné oznámenia, bulletiny, noviny, časopisy...
• OBCHODNÉ tlačoviny: plnofarebné krabičky a visačky výrobkov, etikety, dodacie listy, objednávky, faktúry,
• ZÁROVEŇ PONÚKAME: vysekávanie rozličných tvarov z papiera, lepenky; zviažeme Zbierky zákonov, časopisy, diplomové práce, triedne knihy, opravíme modlitebné knižky...


KNIHÁRSKA DIELŇA
Väzby:
V1 – šitá väzba (brožúra zo zložiek vložených do seba a do obálky, zošitá na chrbte drôtenými skobami alebo niťou strojom po celej dĺžke chrbta a orezaná z troch strán s obálkou)
V2 – lepená väzba (listy sú zlepené v chrbte do bloku lepidlom a blok je zavesený do kartónovej alebo laminovanej obálky.)
V3 – bloková mäkká väzba (brožúra zošitá drôtenými skobami zhora, zavesená do kartónovej (často laminovanej obálky.)
V4 – mäkká väzba šitá niťami (šitá brožúra bez gázy, zavesená do kartónovej - často laminovanej obálky) bez záložiek.
V5 – polotuhá väzba s doskami z ľahšej lepenky – knižný blok je lepený alebo šitý niťou, väzba je podobná ako väzba V2.
V6 - väzby známe predovšetkým z detských skladacích knižiek – leporelá.
V7 – tvrdá väzba s kombinovaným poťahom (poloplátenná väzba s tvrdými doskami z lepenky a chrbtom spojeným plátenným pásikom, zostávajúce plochy dosiek sú potiahnuté iným materiálom, väčšinou potlačeným papierom.)
V8 – tvrdá väzba s nekombinovaným poťahom (plátenná väzba s tvrdými doskami z lepenky a chrbtom s celistvým pláteným poťahom, ako variant môže byť poťah papierový, laminovaný alebo z iných materiálov, tvar chrbta môže byť zaoblený alebo rovný.

Hrebeňová väzba
Špirálová väzba
Perforovanie
Bigovanie
Falcovanie
Znášanie
Zlatenie


TABULE

Veľkoplošná digitálna tlač dá Vašim myšlienkam skutočný rozmer a tvar, umožní Vám tlač posterov alebo tlač jedného billboardu.

- reklama zo samolepiacej fólie (autá, autoplachty, výklady)
- firemné označenia
- reklamné tabule
- reklamné stojany
- vývesné štíty
- svetelné butóny
- informačné systémy


Pomáhame vám aj v štádiu prípravy Vašich tlačových podkladov. Skúsený team grafikov, ktorý dokonale pozná technologické požiadavky na reklamnú produkciu Vám pomáha zvládnuť náročnú prípravu tlačových podkladov. Ponúkame služby osvitového nátlačkového strediska.

- zlom
- grafický návrh
- retuš
- scan
- textové korektúry
- digitálne foto

Horúce kontakty na nás:

Telefonický kontakt:

  • +421 54 788 10 12 - pevná linka
  • +421 54 788 10 12 - fax

E-mailové adresy:

  • skprint@skprint.sk
  • smajda@skprint.sk
  • hanik@skprint.sk