Tlačiareň svidnícka

Vitajte na našej webovej stránke!

Pružnosť, kvalita a spoľahlivosť za mimoriadne priaznivé ceny.

TLAČIAREŇ SVIDNÍCKA s.r.o.
je mladá kreatívna spoločnosť, ktorá sa úprimne teší Vášmu záujmu. Sme pripravení poskytnúť Vám služby na mimoriadne vysokej úrovni v krátkych lehotách za mimoriadne priaznivé ceny.

EURO VYHLÁSENIE

Ďakujeme Vám za dôveru.

VEC:
Prehlásenie o pripravenosti spoločnosti
na zvedenie meny EURO.

Vo Svidníku 09. septembra 2008

Spoločnosť TLAČIAREŇ SVIDNÍCKA s.r.o. je plne pripravená na zvedenie meny EURO v Slovenskej republike. Požiadavky vyplývajúce zo zavedenia EUR-a boli plne implementované do pracovných postupov. Používané software aplikácie sú taktiež prispôsobené prechodu na novú menu.

Starostlivosť o našich klientov v súvislosti s prechodom na menu EURO je plne zabezpečená.

TLAČIAREŇ SVIDNÍCKA s.r.o.
Mgr. Slavko Haník - konateľ

Horúce kontakty na nás:

Telefonický kontakt:

  • +421 54 788 10 12 - pevná linka
  • +421 54 788 10 12 - fax

E-mailové adresy:

  • skprint@skprint.sk
  • smajda@skprint.sk
  • hanik@skprint.sk